תנאי שימוש ותקנון אתר האינטרנט של מעיין אדם

MaayanAdam.com

כללי

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד/רבים לפי העניין.

הביקור באתר, על תכניו והשירותים המוצעים בו, הינו בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים להלן. הביקור באתר והמשך הגלישה בו ייחשבו להסכמה לתנאים אלה. אנא קראו את התקנון, שכן גלישה או רכישה או כל שימוש אחר באתר משמע הסכמה לתנאים.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך לא מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

באתר מתפרסם מידע. אין בפרסום המידע באתר משום המלצה או חוות דעת והמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. כל החלטה בדבר התאמת המידע לצורכי המבקר או כל שימוש במידע ייעשו באחריות המבקר בלבד.

בעלת האתר לא תישא באחריות לטעויות או שגיאות במידע המוצג באתר.

פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו בעלת האתר הינה קניינו של המפרסם ובאחריותו, ואין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

בעלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם למבקר או לצד שלישי כתוצאה ישירה או עקיפה מהביקור באתר ו/או משימוש בשירות או במידע המוצגים בו.

הביקור באתר הנו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק או להשתמש בתכנים מתוך האתר לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

קניין רוחני

© כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, במידע ובתכנים המפורסמים בו, ובשירותים המוצעים בו, שייכות ושמורות לבעלת האתר.

אין להעתיק, להפיץ, להציג, להעביר, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לשדר או לעשות שימוש בכל דרך אחרת בזכויות ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלת האתר.

הימצאותם באתר של קישורים (“לינקים”) לאתרים או עמודים אחרים ברשת האינטרנט נועדה לאפשר מציאת תכנים אחרים המתפרסמים ברשת. תכנים אלו אינם מתפרסמים על דעת או מטעם בעלת האתר והימצאותם של הקישורים אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

השם “מעיין אדם” או “Maayan Adam” הנו שם שמור וסימן מסחר מוגן ™. אין לעשות בו כל שימוש ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלות האתר.

בתנאי שימוש אלו המונח “בעלת האתר” מתייחס למעיין אדם, שכתובתה אצל ייצוג 1, מרחוב בן-יהודה 99, תל אביב.

 

רישום לסדנאות

בכל הקשור להרשמה לסדנאות או ביצוע רכישות באמצעות האתר, תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין בעלת האתר.

רכישת מוצר או שרות באמצעות האתר מותרת לכל אדם המחזיק כדין בכרטיס אשראי בר תוקף. התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות טופס אלקטרוני המצוי באתר כאשר הם מוצפנים ומאובטחים על גבי שרת מאובטח. אם טינך מעוניין למסור את פרטי כרטיס האשראי בטופס האלקטרוני באתר, באפשרותך לפנות באמצעות הודעה לדוא”ל [email protected] ובעלת האתר או מי מטעמה ייצרו אתך קשר לצורך ההרשמה בהקדם האפשרי.

אם בחרת שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי בטופס האלקטרוני באתר, בעלת האתר תיצור עמך קשר טלפוני תוך יום עסקים אחד ממועד ביצוע ההזמנה לצורך השלמת הרכישה ומסירת פרטי כרטיס האשראי.

מדיניות דחייה, ביטול השתתפות והחזר כספי

מדיניות ביטול רכישה תהיה כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (“החוק”), ככל שהוא חל על העסקה.

דחיית מועד ההשתתפות בסדנא: כל נרשם יוכל לבקש את דחיית מועד השתתפותו בסדנא פעם אחת בלבד. כלל הנרשמים יכולים לבקש לדחות את מועד השתתפותם בסדנא עד 14 ימים לפני מועד קיומה. אזרחים וותיקים, בעלי מוגבלות, עולים חדשים וחיילים בשירות סדיר (חובה או קבע) יכולים לבקש לדחות את מועד השתתפותם בסדנא עד 2 ימים לפני מועד קיומה. דחיית מועד ההשתתפות איננה מובטחת ותתאפשר אך ורק על בסיס מקום פנוי בסדנא שתתקיים במועד אחר.

ביטול והחזר כספי: כלל הנרשמים יכולים להודיע על ביטול ההרשמה עד 14 ימים לפני מועד קיום הסדנא ויהיו זכאים להחזר בניכוי 5% מסכום התשלום בהתאם לחוק. אזרחים וותיקים, בעלי מוגבלות ועולים חדשים יכולים להודיע על ביטול ההרשמה עד 2 ימים לפני מועד קיום הסדנא ויהיו זכאים להחזר בניכוי 5% מסכום התשלום בהתאם לחוק.

את הבקשה לדחיית מועד ההשתתפות בסדנא ניתן להעביר באמצעות הודעה לדוא”ל [email protected]. את הודעת ביטול הרישום ניתן להעביר באמצעות הודעה לדוא”ל [email protected], בדואר רשום לכתובת ייצוג 1, רחוב בן-יהודה 99, תל אביב, בפקס 077-3183175 או דרך האתר באמצעות הקישור: <קישור>. הודעת ביטול רישום חייבת לכלול שם מלא ומספר תעודת זהות של הנרשם.

בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לדחות את מועד קיומה של סדנא בשל סיבות אישיות או כח עליון (ובכלל זה מגבלות הנובעות מהתפשטות נגיף הקורונה). במקרה כזה יינתן החזר כספי מלא (ללא הפחתת דמי הביטול) או במידת האפשר קביעת מועד חלופי. הנרשמים לא יהיו זכאים לפיצוי נוסף כלשהו במקרה של ביטול או דחייה ביוזמת בעלת האתר.

מדיניות הגנת הפרטיות

בעלת האתר רואה חשיבות רבה לשמור על פרטיות המשתמשים באתר.

למען הסר ספק, מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מן התקנון והשימוש באתר מהווה גם הסכמה למדיניות פרטיות זו.

בעת ביצוע הזמנה באתר תתבקש למסור לצורך ביצוע הזמנה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה, מספר טלפון וכתובת דוא”ל. כמו כן, תוכל למסור גם מספר ת”ז או ח”פ (“מידע אישי”). אתה מתחייב למסור מידע נכון ומדויק בלבד. יש לך זכות לבקש לעיין במידע אודותיך השמור אצל בעלת האתר בכל עת.

לצורך ביצוע ההזמנה ייתכן ותתבקש לבחור סיסמה שדרכה תוכל לעקוב אחר ההזמנה. יובהר כי בעלת האתר אינה אחראית אם נעשה שימוש בסיסמה על ידי מי שאינו מורשה לכך ועליך לשמור על הסיסמה היטב.

מובהר כי התשלום מתבצע באמצעות חברות האשראי וכי הנתונים מועברים באופן מוצפן בלבד ואין לבעלת האתר גישה או מידע אודות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים על ידך בעת ביצוע התשלום.

לא חלה עליך כל חובה על פי חוק לספק או למסור לבעלת האתר כל מידע אישי ואתה רשאי לפנות בכל עת בבקשה להסיר את המידע האישי. עם זאת, ללא קבלת המידע האישי כאמור ייתכן ולא ניתן יהיה להשלים את העסקה או לספק את השירות המבוקש.

בעלת האתר מתחייבת שלא להעביר מידע אישי לצד שלישי, להוציא חברת האשראי באמצעותה מתבצעת העסקה לצרכי ביצוע העסקה בלבד.

אופציה

בעלת האתר תשמח לשלוח אליך מפעם לפעם דברי פרסומות. לשם כך, בעת מילוי הזמנה אתה מתבקש לציין אם אתה מעוניין לקבל דברי פרסומת של בעלת האתר לדוא”ל שצוין על ידך. יובהר כי  ניתן להסיר את עצמך באמצעות הודעת דוא”ל מרשימת התפוצה של בעלת האתר בכל עת.

אופציה

בעלת האתר רשאית לאסוף מידע אישי ומידע סטטיסטי באופן אוטומטי לרבות מידע אודות ביקוריך באתר, והשימוש שתעשה בשירותים באתר. מידע זה עלול לכלול פרטים בנוגע למקום המחשב וכתובת ה-IP שממנו נעשה שימוש באתר, מערכת ההפעלה, מזהה הדפדפן, נתוני מיקום, סוג דפדפן, שמות דומיינים, הגדרת שפה ומידע נוסף בנוגע להרגליך באתר, הזמנת מוצרים שבוצעו, או צפייה בעמודים באתר. בעלת האתר רשאית לאסוף מידע זה באמצעות שימוש ב- cookies, קבצי רישום וטכנולוגיות מעקב אחרת. המידע כאמור נשמר במערכות מחשב של בעלת האתר ומשמש אותה לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים.

דילוג לתוכן